top of page

Virtuální realita | Centrum Paraple

Většinu svého života jsem nevěděl, že kromě stromů a skal, na které jsem si mohl sáhnout, bude existovat ještě jiná realita, virtuální. V Centru Paraple jsem si mohl díky této technologii vyzkoušet, jaké je to procházet prehistorickými krajinami, lézt po skalách, nebo formou her cvičit.

“Čeká tě zcela nový svět, který tě obklopí a vcucne.“ řekl mi terapeut před vstupem do virtuální reality, a měl pravdu.

Prostředí her jsem vnímal jako skutečné. Díky grafice, hudbě, soutěživosti, na které jsou hry postavené, nerušen žádnými jinými podněty, jsem se soustředil plně na svůj výkon, cítil se motivovaný a neúnavný. Hra v realistickém prostředí virtuální reality mi nenásilnou formou pomáhala podávat lepší fyzický výkon, než jakého bych byl schopný dosáhnout na stroji při prostém dívání se do zdi.

Samozřejmě, že hmotný svět bude ještě dlouho místem, kde se bude nacházet těžiště mého zájmu, vědomí, zkrátka skutečný život naplněný setkáváním se skutečnými lidmi, ale to nic nemění na tom, že virtuální realita ve mě zanechala nezanedbatelný dojem. Děkuji Centru Paraple za možnost si nové technologie na vlastní vědomí vyzkoušet a těším se na "next level".
Comments


bottom of page