top of page

Host Pod Parapletem - Petra Lecnarová

Včera jsme měli v Centru Paraple po delší době dalšího hosta Pod Parapletem. S autorkou knihy "Máme právo žít běžným partnerským a sexuálním životem", Petrou Lecnarovou, jsme se bavili o lidských touhách a potřebách, které jsou blízké každému, bez ohledu na skutečnost, zda sedí na vozíku nebo ne.

Autorka ve své knížce věnovala velkou část obsahu (a své pozornosti) rozhovorům s lidmi různých odlišností, s lidmi s pohybovým omezením, s lidmi neslyšícími, nevidomými, lidmi s psychickým onemocněním, ale také se zástupci různých služeb, které mají k tématu, co říci.

Jednou z oblastí, která se uvedených tužeb a potřeb týká, je sexuální asistence. Po přípravě a rozhovoru bych řekl, že každý to má jinak. Záleží na typu tělesné nebo zdravotní odlišnosti a povaze. Ta je dána genetikou, výchovou, prostředím, vůlí. Jsou mezi námi lidé, o které nikdo nikdy neprojevil zájem, i lidé, kteří měli v životě více sexuálních partnerek nebo partnerů, než mnozí z úplně zdravých. Důležité je mimo jiné sebevědomí, a také přesvědčení, z kterého se naplnění sexuálních potřeb odvíjí.

Jedním z diváků byla Jana Urbanová. Hlavní postava dokumentu "Chci tě, jestli to dokážeš." Jana se narodila s fatálním pohybovým omezením. Celý život leží. A protože neřeknu žádnou veřejně nedostupnou informaci, budu pokračovat. Žila v malém bytě kdesi nad Jeseníky se svou maminkou, závislou na alkoholu, částečně s nevidomou sestrou. Jana naslouchala svým touhám po lásce, přijetí, milování, a podala si inzerát. Do něj napsala větu: "Moc se nehýbu, ale jinak jsem v pohodě." Větu, jakou může napsat jen člověk, který se moc nehýbe, ale jinak je v pohodě. Jana. Ve filmu je explicitně zobrazeno, jak Jana prožívá tantrickou masáž a naplnění.

Včera jsem využil přítomnosti Jany a zeptal se jí, co tato, jistá podoba sexuální asistence, přinesla do jejího života. Řekla, že se cítila jako zdravá a hezká holka a získala sebevědomí. Zeptal jsem se jí, jak se to sebevědomí projevilo. Už nevím, jak přesně mi Jana odpověděla, ale vím, že už rok žije v Praze, kde se osamostatnila. Současně má nového přítele v Brně, za kterým se bude stěhovat. "Je zdravý, jen má něco se zádama. Ale máme se rádi.", řekla a usmála se.

"Moc se nehýbu, ale jinak jsem v pohodě."


Více: paraple.czComments


bottom of page